KALEVALAMITTA

takaisin

Tulit sivulle, jolla kerrotaan mitä tarkoittaa kalevalamitta.

 

 

Kalevalan runot on kirjoitettu kalevalamittaan. Mitta auttoi runonlaulajia muistamaan pitkiä runoja ulkoa. Mitan lisäksi muistia tukivat Kalevalan runoille tyypilliset toisto ja alkusointu.

Toistossa sama asia sanotaan vähintään kaksi kertaa mutta eri sanoin.
Alkusointu tarkoittaa sitä, että sanan ensimmäiset tavut ovat äänteellisesti lähellä toisiaan.

TOISTO

Sorsa soitti kanteletta
vesilintu vempelettä.

sorsa = vesilintu
kannel = vempele

ALKUSOINTU

Sorsa soitti kanteletta

KALEVALAMITTA

Koska Kalevalan säkeet tehtiin laulettaviksi, pyrittiin niihin saamaan yhtäläinen sanarytmi. Tämän vuoksi Kalevalan säkeissä on tavallisesti neljä kaksitavuista runojalkaa, joissa paino on parittomilla tavuilla.

Va ka   van- ha   Väi- nä- möi- nen      
1. 2. 3. 4.

Tällaista runomuotoa kutsutaan myös nelipolviseksi trokeeksi. Voit testata trokeita laskemalla niiden tavuja. Mikäli säkeessä on kahdeksan tavua, toteutuu siinä yleensä myös kalevalamitta.

 

Tehtävät:

Mittaa kalevalamittaa! 

Mieleni minun tekevi…

 

Kuuntele kalevalamittaista runolaulua

Iivo Lipitsä (s. 1893) oli kotoisin Raja-Karjalasta Suistamolta. Hänen isänsä oli kiertävä runolaulaja, joka kulki 1900-luvun alkupuolella yhdessä muiden runolaulajien kanssa ympäri Suomea laulamassa. Isältään Iivo oppi kaikki laulunsa, myös Kilpalaulannan.
Tässä laulussa vanha tietäjä Väinämöinen laulaa tiedoillaan suohon julkean nuoren Joukahaisen.

Katso tästä laulun sanat

Äänitiedoston kuunteleminen edellyttää  Flash Player 8 tai uudemman version.

       Lisää runolaulantaa on mm. cd:llä The Kalevala Heritage.  Runolaulua Suomesta, Karjalasta ja Inkeristä. Ondine ODE.
 

© 2010   tietoa sivustosta
Kalevalaseura   www.kalevalaseura.fi
Äidinkielen opettajain liitto   www.aidinkielenopettajainliitto.fi
suomeksi  på svenska  eesti keeles